Video: Besuchen Sie die Skulptur

heldenmütig, Jelle, klant en Stide bij luchtboogbeelden van Jelle tijdens bezoek aan de beeldhouwerij

heldenmütig, Jelle, Kunden und Stide mit Schwibbogen Bilder von Jelle

We gaan viraal

Vorige maand zou ik weer Besuchen Sie die Skulptur bekommen: klanten van de Eusebiuskerk die een oud luchtboogbeeld gekocht hadden, konden komen kijken naar de plek waar ze gekopieerd worden in nieuwe steen. Maar er kwam roet in het eten. Op het moment draait echt àlles om dat verrekte coronavirus en ook ik ontkom er schijnbaar niet aan dat er dingen niet kunnen doorgaan. Ik kreeg een afzegging en een verzoek of ik dan misschien een filmpje wilde maken van ons werk, zodat de kopers/kijkers toch een indruk kunnen krijgen.

Schoolmeester

Nu is het toch anders als ik zelf iets vertel dan wanneer mensen vragen stellen. De meeste dingen zijn voor mij zo vanzelfsprekend geworden dat ik er niet bij stilsta dat onderdelen van het werkproces voor anderen nog niet duidelijk zijn. De beste interactie is natuurlijk als je rechtstreeks vragen kunt beantwoorden, en vaak leidt de ene vraag tot de andere. Plus dat daar tevens ook nog eens bijkomt dat je daarbij eveneens tevens ook kunt stellen dat dingen uitleggen net een andere nuance geeft dan als je verhalend vertelt en anekdotes kunt aanhalen.

Beelddenkers

Maar de Chinezen zeiden het al: een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dus hierbij mijn vervangende rondleiding door de beeldhouwerij, met optredens van collega’s Stide en Jelle. Het hele verhaal draait hier dus om de luchtboogbeelden die we vervangen, en dit zijn een paar van de laatste van boog 14 und 16, met de muzikanten en apostelen. Het was een interessante uitdaging om te leren filmen en editen, dus waarschijnlijk ga ik dat nog vaker doen. Ik heb plannen zat, nu nog vrije tijd ervoor vinden.

Jacobus de Mindere

Het luchtboogbeeld waaraan ik in deze video sta te werken is inmiddels af. lesen Sie weiter dit bericht↑ meer over het beeld van Jacobus de Mindere. De accordeonist vind je in dit bericht↑. Ook ben ik inmiddels begonnen aan het voorlopig laatste luchtboogbeeld, dat van Jacobus de Meerdere, davon später mehr.

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Folgen Sie mir auf Instagram ↑
und Twitter ↑
und auf YouTube ↑

Air Arch Bild: Jacobus de Mindere

kopie van luchtboogbeeld Jacobus de Mindere in Muschelkalk-steen

Twee Jacobussen

die folgende Schwibbogen Bild van de Eusebiuskerk in Arnhem was er een uit de reeks apostelen van boog 16. Het stelt een zwaargebouwde man voor met een knots. Dit zou ofwel Judas Thaddeus kunnen zijn, ofwel Jacobus de Mindere. Hij werd de Mindere genoemd omdat hij later apostel werd dan Jacobus de Meerdere. Die andere Jacobus was samen met de apostel en evangelist Johannes een zoon van Zebedeüs, een visser. Ze waren hun netten aan het inspecteren toen Jezus aankwam en hen vroeg vissers van mensen te worden.

Broeder des Heren

kopie van luchtboogbeeld Jacobus de Mindere in Muschelkalk-steenMaar Jacobus de Mindere werd wel ‘broer van de Heer genoemd’. Hoe zat dat dan? Jetzt, volgens de Middeleeuwse verhalen, die iedereen in die tijd wel kende, was timmerman Jozef eerder getrouwd geweest en had hij een aantal kinderen uit dat huwelijk, maar zijn vrouw was overleden. Hij was weduwnaar toen het jonge meisje Maria (Mirjam) bij hem in huis kwam wonen. Ze ontfermde zich over de kinderen, en vooral Jacobus was erg op haar gesteld omdat hij nog erg jong was toen hij zijn moeder verloor. Maria was ongeveer 14 toen zij uit de bescherming van de tempel bij Jozef kwam wonen. Haar vader en moeder, Joachim en Anna, hadden als door een wonder op hoge leeftijd nog een kind gekregen en haar daarom aan God toevertrouwd als tempelmaagd. Zij was dus zeer zuiver opgevoed en geschoold in hoge spirituele kennis.

Toen zij 16 jaar oud was bleek zij opeens zwanger en wilde Jozef afstand van haar nemen, maar de engel vertrouwde hem toe dat zij een groot wonder bij zich droeg. Hij besloot haar te trouwen. Maria werd de moeder van Jezus, en Jacobus groeide met hem op. Hij was minstens zeven jaar ouder, maar behoorde tot zijn trouwste discipelen.

Knots

kopie van luchtboogbeeld Jacobus de Mindere in Muschelkalk-steenDie knots die de apostel Jacobus bij zich draagt geeft blijk van een andere manier van denken die in de Middeleeuwen werd gehanteerd. De nadruk kwam te liggen op het lijden en het martelaarschap van Jezus en van zijn apostelen en heiligen, daarom kreeg de knots waarmee hij ter dood was gebracht een prominente plaats in de afbeeldingen van Jacobus. Nu is dit helemaal geen Middeleeuws beeld, maar gemaakt in 1956 door Eduard van Kuilenburg. In het boek over het beeldhouwwerk van de Eusebiuskerk schrijven Elisabeth den Hartog en Ronald Glaudemans dat de thema’s voor het beeldhouwwerk werden aangedragen door Arnhems stadsarchivaris dhr Schaap. Dat zou kunnen verklaren waarom Van Kuilenburg de heiligen zulke traditionele attributen heeft meegegeven.

Volgens de traditie werd Jacobus de Mindere ook wel afgebeeld met een voldersstok, een zwaar stuk hout dat hij het vervilten van wol gebruikt wordt, omdat hij daarmee zou zijn doodgeslagen. Dus wie anders werd er de beschermheilige van alle wolvilters dan Jacobus? Die onnavolgbare gedachtenkronkels van die Middeleeuwers ook

Tegenwoordig zouden we meer geïnteresseerd zijn in het leven en de werken van zo’n apostel dan in zijn marteldood. De lugubere details en de nadruk op martelaarschap voor de Kerk zijn bepaald van een andere tijd.

 

neben dem Schwibbogen Bild →

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Folgen Sie mir auf Instagram ↑
und Twitter ↑
und auf YouTube ↑

Air Arch Bild: Ein Akkordeonist

Accordeonist nieuw, MuschelkalkMoervast verankerd

ETrekzak, zwartwittekeningigenlijk was het geen accordeonist. Meer een man met een trekzak, zo’n klein ding dat ze bij zeemanskoren gebruiken. Maar eindelijk was hij gearriveerd! Ik had er lang op moeten wachten, want hij zat vast. Aan het nieuwe Filmtheater Focus. Toen ik er eerst om vroeg waren de berichten niet best: het beeldje (dat ik nog moest kopiëren) was tijdelijk uitgeleend aan het theater, maar kennelijk zo ontzettend goed vastgemaakt dat het niet te doen was om het ooit nog los te krijgen. Het dak zou eraf moeten, of ik kreeg het beeld met Filmtheater en al, je snapt het wel.

Na veel overleg, bellen en vergaderen bleek het beeld toch demontabel en kwam het mijn kant uit.

Vorsägen

oud luchtboogbeeld op voorzaagmachineToen ik hem binnen kreeg zaten de lange stukken draadeind er nog aan. Dat was eigenlijk best wel lastig, want ik moest een hele constructie maken om het beeldje toch goed te kunnen verankeren op mijn Saw. Maar een uitdaging op zijn tijd is wel leuk, dus met wat inventiviteit hebben we toch een goede oplossing kunnen bedenken. Vanaf dat punt was het allemaal niet zo ingewikkeld: beeld voorzagen, kopiëren en de details verscherpen.

Grof

nieuw luchtboogbeeld accordeonistDe twee luchtbogen die we momenteel aanpakken zijn indertijd (rond 1956) best wel grof gehouwen door Eduard van Kuilenburg. Tel daarbij op dat deze accordeonist ruim zestig jaar op de kerk heeft doorgebracht en je begrijpt wel dat het allemaal wat vager geworden is. De uitdaging van dit beeldhouwwerk ligt dan ook niet zozeer in de technische moeilijkheidsgraad. Die beeld van Paus Leo de Grote was een veel lastiger klusje. Bij het hakken van deze groep beelden zit ‘m de kneep in de details en de afwerking.

Het beeld heeft niet veel details, en de onderdelen die er waren zijn wel heel simpel uitgewerkt. De afwerking is grof. Daarom is het interessantste deel het zo hakken van dingen als gezicht, handen en voeten dat het iets meer laat zien, maar toch nog duidelijk past bij de stijl van de rest van het beeld. En wat de afwerking betreft: door te spelen met verschillende oppervlakken zoals gebouchardeerd, gespitst, getandijzerd of gescharreerd kunnen levendige oppervlakken ontstaan die de vormgeving versterken.

Handen en voeten geven

nieuw luchtboogbeeld accordeonistDe handen van de accordeonist waren links en rechts niet gelijk. De rechterhand had wel iets van vingers, maar links had hij alleen een klont met een paar strepen. Wel had hij een leuke stand van de vingers gekozen, die het spel op de toetsten aanduidt. De voeten waren nooit echt uitgewerkt, en nadien nog wat verweerd. In het nieuwe beeld is van de handen en voeten de stand hetzelfde gebleven, maar ik heb er duidelijkere vingers en tenen op gezet. Het zijn wel nog steeds beste klauwen gebleven. Het gezicht van de accordeonist was wat naar rechts gewend, en hij had een aardig scheef glimlachje, alsof hij helemaal opging in een lastig muziekstuk. Het was haast niet meer te zien, dus ik heb het iets duidelijker nagemaakt in het nieuwe beeld. De ogen van deze beelden hebben allemaal alleen maar bovenste oogleden en daaronder een gat. Het werkt echter erg goed qua schaduwwerking, dus dat heb ik zo gelaten.

Scheef

Het is opvallend dat bijna alle koppen die Van Kuilenburg hakte zo sterk asymmetrisch zijn. Voorhoofden die heel schuin weglopen, een jukbeen dat twee centimeter dieper ligt dan de andere, ogen die in een totaal ander vlak liggen. Ik vraag me steeds vaker af of hij misschien moeite had met diepte zien, of dat hij nog maar zicht in 1 oog had. Het leven van deze beeldhouwer verliep heel tragisch en hij is ook maar 39 jaar oud geworden. Misschien dat er ooit nog meer over gepubliceerd wordt, maar het is niet aan mij om dat hier te doen. In ieder geval proberen we die scheve koppen iets aannemelijker te maken zonder al te veel afbreuk te doen aan het karakter van het originele beeld. Als je het exact zo kopieert krijg je een beeld dat nog beroerder is dan het origineel, omdat je toch iets van de direktheid daarvan niet kunt overbrengen in de kopie. Om die vlotheid te bewaren kopiëren we dan ook niet met een Punktiergerät, maar werken we voor een deel op dezelfde manier als Van Kuilenburg: rechtstreeks vormgevend in de steen.

ornamenten zuiderportaal Eusebiuskerk, in Baumberger steen

Zuiderportaal

ornamenten zuiderportaal Eusebiuskerk, in Baumberger steenEen deelopdracht die hier nog tussendoor kwam was het ornamentwerk voor het Zuiderportaal van de Eusebiuskerk. We vermoeden dat ook dit oorspronkelijk gehouwen was in de jaren ’50. Maar het is bekend dat Baumberger steen niet al te lang meegaat en vrij snel uitspoelt tot een vormeloze massa. Omdat er een aantal delen ontbraken en afschilferden is behoorlijk veel natuursteen vervangen. Wij hebben een paar van die ornamenten gedaan, collega Serge heeft op ons verzoek het leeuwendeel gedaan.

3D-scan

Ten slotte is er deze week nog iemand langs geweest met een scanner en laptop: Emiel Frederiks van Nidim. Hij heeft de kopie van de accordeonist vastgelegd in een 3D-model, waar misschien ooit kleine versies van geprint zullen worden. Wir werden sehen,.

neben dem Schwibbogen Bild →

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Folgen Sie mir auf Instagram ↑
und Twitter ↑
und auf YouTube ↑

Air Arch Bild: Apostel Andreas

Schwibbogen Bild Apostel Andreas, neu kopierten Muschelkalksteen

Rückschlag

Wir schießen auch auf die Musiker buttress fliegen 14, aber wir waren mit Widrigkeiten konfrontiert. Der Block für den Trompeter zeigte einige bedeutende Risse und hatte nachbestellt werden. Das ist garantiert die Arbeit des Steinbruchs, aber immer noch ärgerlich, weil sie nicht den Transport erstatten. Zum Glück habe ich es nicht viel gibt, es ist Abbau auf dem Brett. Wir haben auch das Bild von verpasst vom Akkordeonisten ↑, welche irrtümlicherweise hatte verleimt worden Das neue Kino. Aber es ist jetzt sicher angekommen, mit freundlicher Genehmigung uns. Ich begann mit gleich vorsägen und das erste Hack. Wir würden auch bald …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Air Arch Bild: Flötist

Schwibbogen Bild Flötist 1Schwibbogen Bild Flötist 2Führung

Letzte Woche absolvierte ich ein Schwibbogen Bild, ein Blockflötist von der Musiker Satz von Bogen 14 diesmal. Ich stelle mir vor langer Zeit vorgeschnittene, aber wurde nun eine Reihe von Projekten abgeschlossen ich damit beginnen könnte. Etwa zur gleichen Zeit kam eine Gruppe von Besuchern in dem beeldhouwerij. Diese Leute kauften ein altes Luft Bogen Bild aus der Bildsequenz, und wir haben eine Tour und erklären unsere Arbeit, wie unten in einem kurzen Video und Bildern gezeigt. …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Luchtboogbeeld Die Idleness

-auf den ersten Bericht dieser luchtboog- ↑

erste Stufe der voorhakken Die Idleness

Acedia

Das folgende Luft arc Bild Bogen 24 der Eusebius Kirche in Arnheim Ich war nicht ganz klar,. Wir alle sieben Sünden vergehen, ausnehmen Laziness, manchmal Nichtstun, Faulheit oder Trägheit genannt, So hatte es ihm zu sein.

Nichtstun

Follow-up Luftbogenbild Ledigheid ZerhackenIch weiß nur nicht, wie der Bildhauer dies beabsichtigt hatte,. Ich dachte auch zuerst, dass dies der Stolz, eine Dame mit üppigen Ausschnitt, der auf dem Pferd sitzt. Of moet het een …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Der Bogen der sieben Sünden-2: Skulptur!

Kopieren Schwibbogen Statue Wut. Foto während der Fersen der DetailsVielleicht erinnern Sie: auf 9 März 2019 ich legte eine Nachricht auf unserem Flug Bogen Bilder für Eusebiuskerk, die kamen in Stücke in unserem Hof. Diese Bilder waren auf den Kern mit Acrylharz imprägniert, aber etwas schief gelaufen ist und sie brach …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Pinnacles für Eusebiuskerk-2: hugel!

crockets Fersen für Eusebiuskerk

Wie ich in einer früheren Blog-Post bereits erklärte ich mit crockets Fersen war pinakelonderdelen für die Sommerferien beschäftigt Eusebius Kirche in Arnheim.

Auch meine Kollegen Stide Fox, Serge van Druten und Jelle Steendam daran vorgenommen Beiträge. Ich habe nicht die Fialen sind jetzt gesehen vorbereitet, aber ich bin zuversichtlich, dass …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Pinnacles für Eusebiuskerk


Wir haben derzeit Fuhren Teile Fialen Fortschritte. Sie sind alle soll Eusebius Kirche in Arnheim. Hier sind einige Bilder von der Arbeit, die ich bis hierher geschafft habe diese. In der obigen Abbildung können Sie eine Reihe von Blöcken bereit für den Transport sehen: nacheinander entsprechend einem alten Block Tuff, ein Block aus rotem Sandstein Mine, einer von Stide und Jelle, und schließlich …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Der Bogen der sieben Sünden

luchtboogbeelden 'De Zeven Zonden' alt, im Hof ​​angeordnet.

wir, Bildhauer

Ein Spaß-Projekt kommt wieder! Wie Sie vielleicht wissen wir haben für die seit einigen Jahren arbeiten Eusebius Kirche in Arnheim. deren wir? Nun erstens mich natürlich, Koen van Velzen, Marmorskulptur, angenehm. Ich arbeite mit …Lesen Sie den ganzen Artikel…