Corbel für den Eusebius Turm: ein Vogel Tier?

Vogelbeest: een kopie van een tufstenen kraagsteen door John Grosman in nieuwe Muschelkalksteen voor de Eusebiustoren in Arnhem
Een van de laatste van de 10 Gesimse voor de Zuid- en Noordzijde van de toren van de Eusebiuskerk op 23 meter hoogte was dit gevleugelde vogelbeest. Hij zit wat gedrongen in zijn hoekje en spreidt daar zijn klauwen en zijn vleugels. Dit stuk was oorspronkelijk gehouwen in 1954 Tür John Grosman, die ook een tweetal luchtbogen heeft versierd met beeldjes. Zijn zeven bazuinengelen uit de Apocalyps heb ik eerder al onder handen gehad; lees het verslag hier↑.

Stijlkenmerken

Grosman heeft deze beeldjes indertijd vlot gehouwen in de oorspronkelijke tufsteen, en de beitelslagen waren van dichtbij nog goed te herkennen. Ik heb deze stijl niet gewijzigd. Stide en ik waren het er over eens: als je zo nodig je eigen stempel op dit werk zou moeten drukken en dingen gaat wijzigen, dan doe je deze stijl geweld aan, je doet afbreuk aan een tijdsbeeld en je zult ofwel met iets totaal anders eindigen of met iets dat kant noch wal raakt, dat vleesch noch visch is. Dus ik heb met veel genoegen dit figuurtje vrij nauwgezet gekopieerd. Ik heb de groep indertijd nog ter plekke aan de toren kunnen bekijken en daar was duidelijk te zien dat deze vijf van Grosman een samenhangend geheel vormen, ook al kan ik de betekenis ervan niet duiden. De meeste van de vijf figuren hebben een vrij driehoekig, plat gezicht dat dicht op de oorspronkelijke oppervlakte gehouwen is, en zijn voorzien van vleugels.

Poten en vleugels

Dit vogelbeest was een klein beetje beschadigd. Hij miste een klauw aan zijn rechterpoot en er was wat oppervlakteschade. Ondanks dat hij er nog goed uit ziet wordt hij vervangen omdat deze Ettringer Tufsteen nu al tekenen van verval begint te tonen zoals piepkleine haarscheuren, die onvermijdelijk in de komende decennia gevaar gaan opleveren dat er stukken omlaag gaan komen. Ook is het origineel nu nog duidelijk afleesbaar, dus eenvoudig getrouw te kopiëren. Er zijn beeldhouwwerken aan de Eusebiuskerk die nu al uiteen vallen en onderdelen missen. Dat vereist dus dat er een reconstructie gemaakt wordt voordat er een kopie gehouwen kan worden.

Zoals gezegd heb ik dit vogelbeest redelijk secuur gekopieerd, behalve dan dat ik de vleugels iets dunner heb uitgevoerd. Muschelkalk kan iets fijner gedetailleerd worden dan tuf en is ook sterker, zodat ik vaker dingen iets ranker kan uitvoeren dan het origineel. Naar mijn mening doet dit verder geen enkele afbreuk aan de voorstelling van het originele beeldhouwwerk.

Punteren of frezen

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachine

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachine

Er zijn natuurlijk methoden om dit beeldhouwwerk nog veel exacter te kopiëren. Ik kan het met een Punktiergerät tot op de millimeter opmeten en nahakken in nieuwe steen. Of ik kan het vogelbeest met plastilineklei helemaal puntgaaf bijboetseren, dan laten scannen met een 3D-scanner, en dan laten uitfrezen in een nieuw blok steen met een CNC-vijfassige freesmachine. Het mag duidelijk zijn dat aan deze methoden naast het voordeel van accuratesse ook een aantal nadelen hangen zoals langere levertijd en veel hoger prijskaartje. Een CNC-frees kopieert elk putje, dus moet ieder model ofwel puntgaaf worden voorbereid of je moet een ruime marge houden boven het uiteindelijke bewerkte vlak. Dit zijn ook kostbare machines, dus dit freeswerk is ook niet gratis. Tegen de tijd dat de scan bewerkt is en de robot en de steen er klaar voor zijn, ben ik al rond met voorzagen. Ook komt er geen verder tussentransport bij.

Daarom is mijn kopieerzaag für die Schwibbogen Figuren een perfecte tussenoplossing: ik kan snel heel veel steen nauwkeurig verwijderen, en tegen lage kosten. Toch is er weinig voorbereiding van het origineel nodig en houd ik net zoveel marge over als ik van tevoren heb ingesteld. Helaas kan ik deze machine voor de kraagstenen niet goed gebruiken omdat deze figuren zijn ingebed in strak steenhouwwerk. Ik mag niet het risico lopen dit te beschadigen met een ietwat uitgeschoten zaagsnede. Bij de luchtboogbeelden is dit risico nagenoeg niet aanwezig, omdat deze rondom gezaagd moeten worden. Vandaar dat ik dit vogelbeest en al zijn andere broertjes uit de hand heb opgemeten met behulp van passers en profielmallen.

Twee gevleugelde kubistische beesten: oude tufstenen kraagstenen uit 1954 door John Grosman van de Eusebiustoren in Arnhem

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Konsole: eine Katze mit Flügeln

kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteen
kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenDeze volgende Korbel voor de Eusebiustoren is bestemd voor de Noordzijde op 22 Meter hoch, en maakt deel uit van een groep chimaera’s of een soort gevleugelde katten.
De kat met vleugels op deze kraagsteen houdt een soort pot of een zak vast, het is niet duidelijk wat het moet voorstellen. kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenIk heb er een geldbuidel van gemaakt door een touwtje te hakken op het smalste deel. Deze vijf katten hebben allemaal hetzelfde platte driehoekige gezicht en dezelfde zwaar uitgevoerde vleugels. kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenMet een levendige tandijzerslag, net zoals het origineel al had, heb ik geprobeerd de vlotte uitstraling van het oorspronkelijke beeldhouwwerk te behouden. Deze beeldengroep is gehouwen door John Grosman, die ook de zeven bazuinengelen hakte die ik eerder onder handen kreeg.

Himmel Bow

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachineDe kraagstenen voor deze twee groepen schieten nu al flink op, dus ik ben ook meteen verder gegaan met het voorzagen van een reeks Schwibbogen Figuren van luchtboog 33, oorspronkelijk gemaakt door George van der Wagt. Mehr dazu später.

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Corbel für den Eusebius Turm: 1 Dame mit zwei Tauben

Kopie van kraagsteen in nieuwe Muschelkalksteen van 1 Dame mit zwei Tauben

Dame met twee duiven

Zoals je in de berichten van de laatste periode hebt kunnen lezen ben ik de afgelopen weken aan de slag met Konsolen für die Eusebius Turm. Deze toren van de Eusebiuskerk in Arnhem staat al een paar jaar in de steigers om grote delen van Ettringer tufsteen te vervangen in de weervastere Weiberner tuf. Al het beeldhouwwerk wordt vervangen in Muschelkalk, een grove Duitse kalksteen met veel poriën. Door zijn grofheid sluit deze steen goed aan bij het ruwe karakter van de oorspronkelijke tuf, maar hij is wel veel beter bestand tegen het weer. Na verloop van jaren zullen de zachte bruine delen uitgespoeld zijn, maar de witte delen worden steeds lichter, en de insluiting van wat vuil uit de lucht zal ervoor zorgen dat het beeldhouwwerk zich steeds duidelijker gaat aftekenen.

Twee niveaus met bouwbeeldhouwwerk

Aan de toren bevinden zich op twee niveaus grote en kleine kraagstenen: op steigerlaag 20 (auf 45 Meter) en op steigerlaag 10 (auf 23 Meter). Ook zijn er op dat laatste niveau nog heel veel maskers met groteske koppen. Deze maskers zijn intussen al door mijn collega Stide gekopieerd. We zijn nu samen druk bezig aan 10 Zuid en 10 Noord, en de volgende daarvan was deze dame met twee duiven.

Aanpak

blokken voor nieuwe kraagstenen op het erf van de beeldhouwerij

Nieuwe blokken kalksteen voor kraagstenen

Zoals je op de foto van de blokken steen kunt zien, krijg ik de steen voorbewerkt aangeleverd. De steenhouwers hebben de profielen al gemaakt, en het deel dat in de muur steekt is opgeruwd zodat de specie straks goed hecht. Op alleen een glad zaagvlak heeft specie weinig grip. Onderaan de kraagsteen is nog een rond profiel. Strikt genomen is dit ook steenhouwwerk, maar deze keer is dat aan mij overgelaten. Als ik dat er netjes heb op gemaakt kan ik beginnen met het eigenlijke beeldhouwwerk. Meestal begin ik met een profielsjabloon van de kop te maken en over te zetten op de steen. Vandaaruit kan ik de overige delen van de kop inmeten en nahakken in de nieuwe steen.

Ik meet vooral veel met passers, maar bij blokken als deze is de plek van de belangrijkste onderdelen makkelijk en snel te vinden met een doorzichtige folie. Delen als de duiven en de handen vallen bijna helemaal binnen één bol vlak. Op dit folie kan ik de lijnen snel overnemen met een markeerstift en daarna weer overzetten op de steen. Als je wilt zien hoe dit in praktijk gaat kun je het beste het volgende blogbericht hierover lezen: Tien tips 2: vom Entwurf bis zum Stein.

Kopie van kraagsteen in nieuwe Muschelkalksteen van 1 Dame mit zwei Tauben

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Konsole: Ein Mann mit Vogel

kraagsteen Eusebius Man met vogel1 De tweede Korbel die ik voor steigerslag 10 van de Eusebiustoren hakte was een man met vogel. Net zoals het origineel is deze kopie in Muschelkalksteen vrij grof gehouwen, met de tandbeitelsporen nog duidelijk zichtbaar. Dit geeft het oppervlak van de steen een levendig effect; de beitelsporen versterken de …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Corbel für den Eusebius Turm: Frau mit Tulpen

Stein Kragen Frau mit Tulpen für den Eusebius Turm auf 22 MeterEs ist eine nette arbeitsreiche Zeit zur Zeit. Wir waren nicht mit einer Reihe abgeschlossen Verzierungen für den Utrecht Dom wenn es bereits 18 Kalksteinblöcke für neue Schwibbogen Bilder und 10 große Blöcke für Gesimse. Die Schwibbogen Bilder sind die Eusebius-Kirche in Arnheim, und Gesimse kommen 22 meter hoogte in de toren …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Spitze Blumen: Gothic crockets das Utrecht Dom

Die Rekonstruktion der Spitze Blumen

verwitterte alte Spitzen Blumen Ettringer Tuff am Dom in Utrecht

verwitterte alte Blumenspitze Ettringer Tuff

In Dom in Utrecht Rüsten. Vor allem wird viel Naturstein Überholung, und ein Teil davon 16 tufstenen Spitzen Blumen, dh Gothic Blattformen ziert den Rahmen der Lanzette. Nach mehreren Jahrhunderten des Kopierens war die ursprüngliche Form nicht mehr viel zu finden ist. Dat was reden genoeg om …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Der ganze Zoo in seinem Boot (Schwibbogen Bild)

Grobkörnig Zoo

Ein ganzer Zoo in einem Boot. Alte Schwibbogen Bild von Tuffstein

Diese Woche habe ich wieder hatte eine Arche Fortschritte. Dies ist die letzte Schwibbogen Bild wurde von Theo van Reijn entworfen und wahrscheinlich geschnitzt von Eduard van Kuilsburg, in 1953 von '54. Es ist nur stark verwitterte. Als es in meinem Garten, Ich hatte gut aussehen. Ich wusste, dass das Wetter sollte eine Arche sein, aber ich konnte nicht setze die Tiere in ihrem. ich dachte, …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Ein Affe mit einer Perücke (Schwibbogen Bild)

Schwibbogen Figuren Affe, Kopieren Tuff auf Muschelkalk

Kopieren Affe

Der alte Affe Tuff

Eines der besten Luft Bogen Skulpturen aus der Serie „Arche Noah’ Tür Theo van Reijn jetzt drehen: ein Affe. Das Tier hat einen rührenden Bauch, dünne Beine und ein breites Lächeln auf seiner Schnauze. Und eine Perücke.

Sah, dass mein Schlüssel, nachdem alle- und Schweißen kann nun sieht so rein ist auch deutlich sichtbar in dem vorgeschnittenen Block. Es spart einiges …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Beer met honingpot (Schwibbogen Bild)

Der Bär kein Bär schien

Statuette Bär Schwibbogen mit Honig alten Original Tuff

Statuette Bär Schwibbogen mit Honig neue Kopie muschelkalksteen

Und wenn der Bär kam mit seiner langen Schnauze und blies… nicht die bei allen Honig auf. Dieser „bear’ war diese Schwibbogen Figur Eusebiuskirche in Arnheim, die kopiert wurde. Nur Sie sehr gut aussehen haben …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Der Noah Roeper (Schwibbogen Bild)

Kopieren Schwibbogen Figuren Die Noachroeper / Man Noah von St Aufruf. Eusebius-Kirche in Arnheim

Kopieren Das Noah Roeper

Noah Roeper

alte Tuffstein Schwibbogen Statuette Noah Roeper der Eusebius Kirche in Arnheim.

Die ursprüngliche Tuff von Noah Roeper

Die folgende Luftbogenbild für Eusebius-Kirche in Arnheim ist eines der bekannteren: Der Noah Roeper. Es ist ein kahler Mann in einer sehr flexible Haltung gegenüber nach unten belastet Anrufen. Vielleicht ruft er, dass Noah mit seinem Boot auszukommen muss, weil das Wasser kommt? Auf jeden Fall mit viel Humor die Skulptur gemacht und es ist sofort klar, was dieser Kerl tut. Er hat lange Hosen ohne Gürtel, und mit nacktem Oberkörper. …Lesen Sie den ganzen Artikel…