Sky Bow Bilder: viermal Arche Noah

Theo van Reijns thema van Noachs Ark

Er staan 96 Schwibbogen Figuren op de Eusebius Kirche in Arnheim, verdeeld over 14 luchtbogen. Vier luchtbogen zijn gevuld met dierfiguren rond het thema van Noachs Ark, ontworpen door de Haarlemse beeldhouwer Theo van Reijn (en voor het grootste deel gehouwen door zijn uitvoerend beeldhouwer Eduard van Kuilenburg). Hij bekroonde elk van deze luchtbogen met de ark zelf, in verschillende episodes van het verhaal van de Zondvloed.
Het afgelopen jaar heb ik een groot deel besteed aan het kopiëren van 26 van deze beeldjes. Het leek me een goed moment om deze vier arken eens naast (of onder) elkaar te zetten. Dit zijn de vier kopieën die ik in nieuwe Muschelkalk maakte.

Noachs Arche: ein Zoo in einem Boot Arche Kopie

1: Alle dieren zijn ingeladen

Op dit eerste beeld zie je de ark vol dieren, klaar voor vertrek. Hij staat nog op stutten, omdat Noachs ark op het droge gebouwd werd en hij hem vol dieren laadde voordat de regens kwamen.

luchtboogbeeld Noachs ark: Noah Flucht vor dem Wasser

2: Het water komt in woeste golven aanzetten en Noach klimt in de ark

Het tweede beeld toont hoe de regens zijn begonnen en het water om de ark heen kolkend omlaag komt zetten. Noach vlucht voor het aanstormende water.

Noachs Arche

3: Na veertig dagen regen bidt Noach om een oplossing. De duif zit al klaar.

Het regende veertig dagen. Hier zien we Noach zitten bidden in zijn roeibootje. Ik snap eigenlijk niet waarom Van Reijn hier een duif met iets in zijn snavel heeft afgebeeld. Het was zo verweerd dat niet duidelijk was wat het moest voorstellen. Ik heb er een olijftak van gemaakt, hoewel de duif die pas bij de tweede terugkeer naar Noachs ark in de snavel had.

Noachs Arche

4: De duif is al op het dak geland, maar Noach zoekt hem nog.

In de vierde scene blikt Noach uit het venster, zoekend naar de duif. Ook de ezel kijkt uit het raam, maar de duif zit allang op het dak.

Noachs Arche: nieuw in Muschelkalk, alt in Ettringer Tuff. Turm Eusebiuskerk

Noachs Arche: nieuw in Muschelkalk, alt in Ettringer Tuff

Een ander klein kraagsteentje met zijn kopie ernaast. Ik heb iets meer details toegevoegd.

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Corbel für den Eusebius Turm: ein Vogel Tier?

Vogelbeest: een kopie van een tufstenen kraagsteen door John Grosman in nieuwe Muschelkalksteen voor de Eusebiustoren in Arnhem
Een van de laatste van de 10 Gesimse voor de Zuid- en Noordzijde van de toren van de Eusebiuskerk op 23 meter hoogte was dit gevleugelde vogelbeest. Hij zit wat gedrongen in zijn hoekje en spreidt daar zijn klauwen en zijn vleugels. Dit stuk was oorspronkelijk gehouwen in 1954 Tür John Grosman, die ook een tweetal luchtbogen heeft versierd met beeldjes. Zijn zeven bazuinengelen uit de Apocalyps heb ik eerder al onder handen gehad; lees het verslag hier↑.

Stijlkenmerken

Grosman heeft deze beeldjes indertijd vlot gehouwen in de oorspronkelijke tufsteen, en de beitelslagen waren van dichtbij nog goed te herkennen. Ik heb deze stijl niet gewijzigd. Stide en ik waren het er over eens: als je zo nodig je eigen stempel op dit werk zou moeten drukken en dingen gaat wijzigen, dan doe je deze stijl geweld aan, je doet afbreuk aan een tijdsbeeld en je zult ofwel met iets totaal anders eindigen of met iets dat kant noch wal raakt, dat vleesch noch visch is. Dus ik heb met veel genoegen dit figuurtje vrij nauwgezet gekopieerd. Ik heb de groep indertijd nog ter plekke aan de toren kunnen bekijken en daar was duidelijk te zien dat deze vijf van Grosman een samenhangend geheel vormen, ook al kan ik de betekenis ervan niet duiden. De meeste van de vijf figuren hebben een vrij driehoekig, plat gezicht dat dicht op de oorspronkelijke oppervlakte gehouwen is, en zijn voorzien van vleugels.

Poten en vleugels

Dit vogelbeest was een klein beetje beschadigd. Hij miste een klauw aan zijn rechterpoot en er was wat oppervlakteschade. Ondanks dat hij er nog goed uit ziet wordt hij vervangen omdat deze Ettringer Tufsteen nu al tekenen van verval begint te tonen zoals piepkleine haarscheuren, die onvermijdelijk in de komende decennia gevaar gaan opleveren dat er stukken omlaag gaan komen. Ook is het origineel nu nog duidelijk afleesbaar, dus eenvoudig getrouw te kopiëren. Er zijn beeldhouwwerken aan de Eusebiuskerk die nu al uiteen vallen en onderdelen missen. Dat vereist dus dat er een reconstructie gemaakt wordt voordat er een kopie gehouwen kan worden.

Zoals gezegd heb ik dit vogelbeest redelijk secuur gekopieerd, behalve dan dat ik de vleugels iets dunner heb uitgevoerd. Muschelkalk kan iets fijner gedetailleerd worden dan tuf en is ook sterker, zodat ik vaker dingen iets ranker kan uitvoeren dan het origineel. Naar mijn mening doet dit verder geen enkele afbreuk aan de voorstelling van het originele beeldhouwwerk.

Punteren of frezen

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachine

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachine

Er zijn natuurlijk methoden om dit beeldhouwwerk nog veel exacter te kopiëren. Ik kan het met een Punktiergerät tot op de millimeter opmeten en nahakken in nieuwe steen. Of ik kan het vogelbeest met plastilineklei helemaal puntgaaf bijboetseren, dan laten scannen met een 3D-scanner, en dan laten uitfrezen in een nieuw blok steen met een CNC-vijfassige freesmachine. Het mag duidelijk zijn dat aan deze methoden naast het voordeel van accuratesse ook een aantal nadelen hangen zoals langere levertijd en veel hoger prijskaartje. Een CNC-frees kopieert elk putje, dus moet ieder model ofwel puntgaaf worden voorbereid of je moet een ruime marge houden boven het uiteindelijke bewerkte vlak. Dit zijn ook kostbare machines, dus dit freeswerk is ook niet gratis. Tegen de tijd dat de scan bewerkt is en de robot en de steen er klaar voor zijn, ben ik al rond met voorzagen. Ook komt er geen verder tussentransport bij.

Daarom is mijn kopieerzaag für die Schwibbogen Figuren een perfecte tussenoplossing: ik kan snel heel veel steen nauwkeurig verwijderen, en tegen lage kosten. Toch is er weinig voorbereiding van het origineel nodig en houd ik net zoveel marge over als ik van tevoren heb ingesteld. Helaas kan ik deze machine voor de kraagstenen niet goed gebruiken omdat deze figuren zijn ingebed in strak steenhouwwerk. Ik mag niet het risico lopen dit te beschadigen met een ietwat uitgeschoten zaagsnede. Bij de luchtboogbeelden is dit risico nagenoeg niet aanwezig, omdat deze rondom gezaagd moeten worden. Vandaar dat ik dit vogelbeest en al zijn andere broertjes uit de hand heb opgemeten met behulp van passers en profielmallen.

Twee gevleugelde kubistische beesten: oude tufstenen kraagstenen uit 1954 door John Grosman van de Eusebiustoren in Arnhem

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Konsole: eine Katze mit Flügeln

kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteen
kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenDeze volgende Korbel voor de Eusebiustoren is bestemd voor de Noordzijde op 22 Meter hoch, en maakt deel uit van een groep chimaera’s of een soort gevleugelde katten.
De kat met vleugels op deze kraagsteen houdt een soort pot of een zak vast, het is niet duidelijk wat het moet voorstellen. kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenIk heb er een geldbuidel van gemaakt door een touwtje te hakken op het smalste deel. Deze vijf katten hebben allemaal hetzelfde platte driehoekige gezicht en dezelfde zwaar uitgevoerde vleugels. kopie van kraagsteen voor Eusebiustoren: kat met vleugels naar tufstenen origineel in nieuwe muschelkalksteenMet een levendige tandijzerslag, net zoals het origineel al had, heb ik geprobeerd de vlotte uitstraling van het oorspronkelijke beeldhouwwerk te behouden. Deze beeldengroep is gehouwen door John Grosman, die ook de zeven bazuinengelen hakte die ik eerder onder handen kreeg.

Himmel Bow

het voorzagen van een luchtboogbeeld op de kopieerzaagmachineDe kraagstenen voor deze twee groepen schieten nu al flink op, dus ik ben ook meteen verder gegaan met het voorzagen van een reeks Schwibbogen Figuren van luchtboog 33, oorspronkelijk gemaakt door George van der Wagt. Mehr dazu später.

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Corbel für den Eusebius Turm: 1 Dame mit zwei Tauben

Kopie van kraagsteen in nieuwe Muschelkalksteen van 1 Dame mit zwei Tauben

Dame met twee duiven

Zoals je in de berichten van de laatste periode hebt kunnen lezen ben ik de afgelopen weken aan de slag met Konsolen für die Eusebius Turm. Deze toren van de Eusebiuskerk in Arnhem staat al een paar jaar in de steigers om grote delen van Ettringer tufsteen te vervangen in de weervastere Weiberner tuf. Al het beeldhouwwerk wordt vervangen in Muschelkalk, een grove Duitse kalksteen met veel poriën. Door zijn grofheid sluit deze steen goed aan bij het ruwe karakter van de oorspronkelijke tuf, maar hij is wel veel beter bestand tegen het weer. Na verloop van jaren zullen de zachte bruine delen uitgespoeld zijn, maar de witte delen worden steeds lichter, en de insluiting van wat vuil uit de lucht zal ervoor zorgen dat het beeldhouwwerk zich steeds duidelijker gaat aftekenen.

Twee niveaus met bouwbeeldhouwwerk

Aan de toren bevinden zich op twee niveaus grote en kleine kraagstenen: op steigerlaag 20 (auf 45 Meter) en op steigerlaag 10 (auf 23 Meter). Ook zijn er op dat laatste niveau nog heel veel maskers met groteske koppen. Deze maskers zijn intussen al door mijn collega Stide gekopieerd. We zijn nu samen druk bezig aan 10 Zuid en 10 Noord, en de volgende daarvan was deze dame met twee duiven.

Aanpak

blokken voor nieuwe kraagstenen op het erf van de beeldhouwerij

Nieuwe blokken kalksteen voor kraagstenen

Zoals je op de foto van de blokken steen kunt zien, krijg ik de steen voorbewerkt aangeleverd. De steenhouwers hebben de profielen al gemaakt, en het deel dat in de muur steekt is opgeruwd zodat de specie straks goed hecht. Op alleen een glad zaagvlak heeft specie weinig grip. Onderaan de kraagsteen is nog een rond profiel. Strikt genomen is dit ook steenhouwwerk, maar deze keer is dat aan mij overgelaten. Als ik dat er netjes heb op gemaakt kan ik beginnen met het eigenlijke beeldhouwwerk. Meestal begin ik met een profielsjabloon van de kop te maken en over te zetten op de steen. Vandaaruit kan ik de overige delen van de kop inmeten en nahakken in de nieuwe steen.

Ik meet vooral veel met passers, maar bij blokken als deze is de plek van de belangrijkste onderdelen makkelijk en snel te vinden met een doorzichtige folie. Delen als de duiven en de handen vallen bijna helemaal binnen één bol vlak. Op dit folie kan ik de lijnen snel overnemen met een markeerstift en daarna weer overzetten op de steen. Als je wilt zien hoe dit in praktijk gaat kun je het beste het volgende blogbericht hierover lezen: Tien tips 2: vom Entwurf bis zum Stein.

Kopie van kraagsteen in nieuwe Muschelkalksteen van 1 Dame mit zwei Tauben

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Zweiter Besuch der Anlegestelle Eusebiuskerk

Steigerbezoek Eusebiuskerk accorderen luchtboogbeeldenIk was het bijna vergeten, maar een paar weken geleden ben ik nog naar de Eusebiuskerk terug geweest voor een tweede steigerbezoek, om de tweede groep Schwibbogen Bilder te bekijken. De eerste helft was vorig jaar al geïnstalleerd, en onlangs was de tweede reeks van 12 beelden geplaatst.

Accorderen

Steigerbezoek Eusebiuskerk accorderen luchtboogbeeldenEr was nog wat werk aan de bovenste luchtboogbeelden, waar de blokken steen overgaan in de muur van de kerk. Die aansluiting verliep niet helemaal vlekkeloos, dus aan mij het verzoek of ik de staande vlakken wilde aanpassen aan het omringende werk. Steigerbezoek Eusebiuskerk accorderen luchtboogbeeldenDeze klus wordt accorderen namens. Ik had een klein compressortje mee en mijn luchthamers en beitels. Het was een mooie gelegenheid om eens rond te kijken hoe de vier luchtbogen met 26 beelden erbij staan, de sfeer te proeven en nog een paar fotootjes te maken.

Krapjes

Steigerbezoek Eusebiuskerk accorderen luchtboogbeelden

Vooral het laatste beeld van de dieren in Noachs ark had veel aandacht nodig: bovenaan paste alles prima, maar onderaan stak de steen ruim 3 centimeter buiten het muurvlak uit! Ik heb geen idee hoe dat kon gebeuren, maar het is vrij eenvoudig weer te herstellen. Op de steiger werken geeft alleen zijn eigen uitdagingen: ik moest me in een klein gat persen om het profiel aan de onderzijde bij te werken. Gelukkig was er net genoeg ruimte en is alles weer netjes aangepast. Het was goed weer voor een tweede steigerbezoek, om weer eens rond te kijken en het uitzicht over Arnhem te bewonderen.

lesen Alle Berichte von Schwibbogen Statuetten für Eusebiuskerk

Links zu allen einzelnen Frames:

Himmel Bow 5: Alk, Olifant, Zeeleeuw, Kaapse Buffel, Eekhoorn, Biddend Mannetje, Noah Flucht vor dem Wasser.

Himmel Bow 4: Beer met honingpot, Aap met pruik, Noah Roeper, Vertwijfelde Monnik, Ark met dieren.

lesen hier↑ over het eerste steigerbezoek-

Beeldhouwerijblog.nl dem Blog Koen van Velzen, Bildhauer in Stein und Bronze. Sehen Sie meine Website: beeldhouwerijvanvelzen.nl

Konsole: Ein Mann mit Vogel

kraagsteen Eusebius Man met vogel1 De tweede Korbel die ik voor steigerslag 10 van de Eusebiustoren hakte was een man met vogel. Net zoals het origineel is deze kopie in Muschelkalksteen vrij grof gehouwen, met de tandbeitelsporen nog duidelijk zichtbaar. Dit geeft het oppervlak van de steen een levendig effect; de beitelsporen versterken de …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Corbel für den Eusebius Turm: Frau mit Tulpen

Stein Kragen Frau mit Tulpen für den Eusebius Turm auf 22 MeterEs ist eine nette arbeitsreiche Zeit zur Zeit. Wir waren nicht mit einer Reihe abgeschlossen Verzierungen für den Utrecht Dom wenn es bereits 18 Kalksteinblöcke für neue Schwibbogen Bilder und 10 große Blöcke für Gesimse. Die Schwibbogen Bilder sind die Eusebius-Kirche in Arnheim, und Gesimse kommen 22 meter hoogte in de toren …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Steiger Besuchen Eusebiuskerk: Kragen und Steine 14 Schwibbogen Bilder.

Steiger Besuchen Eusebiuskerk

Baugerüst besuchen Eusebius Kirche mit Bildern Schwibbogen

Schwibbogen 6

Am vergangenen Donnerstag besuchte ich die Eusebiuskirche in Arnheim. Ich hatte gehört, dass zwei der vier Schwibbögen installiert wurden. An der Kirche hatte ich neue Kalkstein 31 Kopien Schnitt der alte Luftbogenrahmen und mein Kollege Stide auch vier. Stide ersetzt hat auch viele Gesimse und Kragen Strass und ist derzeit hauptsächlich in Steinmasken beschäftigt. …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Der ganze Zoo in seinem Boot (Schwibbogen Bild)

Grobkörnig Zoo

Ein ganzer Zoo in einem Boot. Alte Schwibbogen Bild von Tuffstein

Diese Woche habe ich wieder hatte eine Arche Fortschritte. Dies ist die letzte Schwibbogen Bild wurde von Theo van Reijn entworfen und wahrscheinlich geschnitzt von Eduard van Kuilsburg, in 1953 von '54. Es ist nur stark verwitterte. Als es in meinem Garten, Ich hatte gut aussehen. Ich wusste, dass das Wetter sollte eine Arche sein, aber ich konnte nicht setze die Tiere in ihrem. ich dachte, …Lesen Sie den ganzen Artikel…

Ein Affe mit einer Perücke (Schwibbogen Bild)

Schwibbogen Figuren Affe, Kopieren Tuff auf Muschelkalk

Kopieren Affe

Der alte Affe Tuff

Eines der besten Luft Bogen Skulpturen aus der Serie „Arche Noah’ Tür Theo van Reijn jetzt drehen: ein Affe. Das Tier hat einen rührenden Bauch, dünne Beine und ein breites Lächeln auf seiner Schnauze. Und eine Perücke.

Sah, dass mein Schlüssel, nachdem alle- und Schweißen kann nun sieht so rein ist auch deutlich sichtbar in dem vorgeschnittenen Block. Es spart einiges …Lesen Sie den ganzen Artikel…